Założenie produkcji trzody chlewnej

Założenie produkcji trzody chlewnej, uwzględniającej dzisiejsze warunki oraz turbulentność tego sektora produkcji zwierzęcej, musi być bardzo precyzyjnie przemyślane. O ile kiedyś nie stanowiło to większego problemu, a nawet w miarę dobrze radzono sobie z tzw. świńskimi górkami, o tyle dzisiaj ryzyko niepowodzenia jest wysokie.

Cena: Wieprzowina

6.81 zł
1.49%
Zobacz aktualne ceny

Biorąc pod uwagę produkcję trzody chlewnej należy uwzględnić efektywność stada podstawowego uwzględniając wybrane wskaźniki reprodukcyjne loch. Parametry, które będą bezpośrednio wpływać na efektywność produkcji to: ilość miotów oraz liczebność prosiąt odchowanych z uwzględnieniem długości użytkowania loch. Jednak na samym początku kluczowy jest rynek zbytu na wyprodukowany surowiec.

Jak założyć produkcję świń

Z punktu widzenia przyszłego producenta trzody chlewnej najistotniejszy jest pewny zbyt mięsa wieprzowego. Założenie produkcji trzody chlewnej musi to uwzględniać na samym początku procesu. Przed założeniem fermy wskazane jest oszacowanie rodzaju i liczby klientów. Sprzedaż handlową można prowadzić do: krajowych sieci supermarketów i innych dużych sieci sklepów spożywczych; przetwórców mięsa i rzeźni; producentów; hurtowni; lokalnych sprzedawców i firm cateringowych.

Przed przystąpieniem do współpracy najlepiej pozyskać informacje dotyczące: ceny, rodzaju zawieranych umów oraz kar za ich niedopełnienie. Niektórzy odbiorcy mogą interesować się również wymaganiami żywieniowymi świń. Po pozyskaniu w/w informacji może okazać się, że pozycja rynkowa zakładanego gospodarstwa jest na tyle niska, że warto zastanowić się nad dołączeniem do grupy producenckiej lub spółdzielni, które są najskuteczniejszym sposobem sprzedaży dla dużych organizacji.

W przypadku sprzedaży świń do lokalnych sprzedawców detalicznych i placówek gastronomicznych, należy wcześniej również poznać warunki sprzedaży. W tym przypadku prawdopodobnie producent będzie musiał ubijać i rozbierać zwierzęta oraz pakować surowiec we własnym zakresie (co należy wziąć również pod uwagę).

Planując sprzedaż lokalną najistotniejszym elementem jest oszacowanie popytu na mięso w okolicy przy określeniu konkurencji w wybranym regionie.

Koszty w produkcji świń

Założenie produkcji trzody chlewnej powiązane jest z określonymi kosztami inwestycyjnymi oraz operacyjnymi. Największym czynnikiem kosztochłonnym w produkcji świń jest żywienie. Pozostałe koszty to: energia elektryczna, woda, obsługa weterynaryjną i wydatki dotyczące eksploatacji obiektów inwentarskich.

założenie produkcji trzody chlewnej

Przygotowując biznes plan założenia produkcji trzody chlewnej należy w nim ująć również koszty weterynaryjne

fot. canstockphoto

Systematyczna analiza wymienionych czynników ułatwia producentowi świń dostosować się do konkretnej sytuacji rynkowej, co z kolei pozwoli na uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych.

Obecnie producenci trzody chlewnej podwyższają standardy technologiczne chowu świń poprzez modernizację pomieszczeń inwentarskich, którego celem jest poprawa warunków dobrostanu zwierząt. Podstawowym determinantem tych zmian jest zwiększenie sprawności ekonomicznej.

Sposoby produkcji trzody chlewnej

Rozróżniamy dwa podziały sposobu produkcji trzody chlewnej: na cykl otwarty oraz zamknięty. Istnieją trzy możliwości produkcji w cyklu otwartym:

 1. Gospodarstwo specjalizuje się wyłącznie w produkcji prosiąt do masy około 30-40kg.
 2. Na teren fermy sprowadzane są prosięta, a następnie odchowane w warchlakarniach.
 3. W gospodarstwie znajduje się wyłącznie tuczarnia, do której sprowadzane są warchlaki z zakupu.

Cykl zamknięty charakteryzuje się produkcją wszystkich grup technologicznych: gospodarstwo ma własne stado podstawowe, prosięta oraz warchlaki kierowane na tucz.

założenie produkcji trzody chlewnej

Założenie produkcji trzody chlewnej wiąże się z wyborem określonego cyklu produkcji

fot. canstockphoto

Wszyscy producenci trzody chlewnej chcąc zwiększyć dochodowość produkcji, a tym samym polepszyć stan zdrowia utrzymywanych zwierząt są zobligowani do podwyższania systematycznie technologii chowu trzody chlewnej, dzięki modernizacji pomieszczeń inwentarskich celem polepszenia warunków bytowych zwierząt.

Wybór systemu utrzymania trzody chlewnej

Odpowiadając sobie na pytanie, jak założyć produkcję świń, powinniśmy zdecydować się na określony system utrzymania trzody chlewnej. Decyzja ta jest o tyle istotna, ponieważ pociąga za sobą koszty. W intensywnej produkcji wyróżniamy następujące systemy utrzymania trzody chlewnej: ściółkowe i bezściółkowe oraz hybryda wymienionych systemów- system kombinowany.

W utrzymaniu ściółkowym wyróżnia się:

 • płytką ściółkę,
 • głęboką ściółkę
 • oraz chów oparty na posadzkach samoczyszczących.

Kolejnym systemem jest utrzymanie bezściołowe, na rusztach.

Najważniejszymi determinantami decydującymi o systemie utrzymania trzody chlewnej są: rachunek ekonomiczny, jakość gleby, powierzchnia użytków rolnych, skala produkcji, cykle produkcji, sposób magazynowania obornika oraz gnojowicy, dostępność ściołu, sposób wykorzystania obiektów.

Prognozy finansowe dla produkcji trzody chlewnej

Należy oszacować prognozy finansowe gospodarstwa (ważne aby używać realistycznych wskaźników w stadzie). W tym przypadku należy wziąć pod uwagę: śmiertelność w poszczególnych grupach świń, roczną wymianę stada, liczbę odsadzonych prosiąt od lochy oraz częstotliwość oproszeń w ciągu roku.

Oszacowując prognozy finansowe dla produkcji trzody chlewnej, ważne jest, aby używać realistycznych szacunków dotyczących wydajności stada, z uwzględnieniem upadków zwierząt na każdym etapie produkcji.

Szacując swój dochód ze sprzedaży świń, należy wziąć pod uwagę:

 • Cenę za zwierzęta (pamiętając, że ceny trzody chlewnej mogą się znacznie wahać z roku na rok).
 • Ilość sprzedawanych świń (liczba świń rocznie lub ilość elementów wieprzowych i innych produktów wieprzowych).
 • Wszelkie inne źródła dochodów nie wynikające z prowadzenia fermy.

Należy również uwzględnić m.in:

 • własne doświadczenie (lub jego brak),
 • niespodziewany poziom śmiertelności zwierząt w poszczególnych grupach,
 • niższa niż przewidywana liczba odchowanych świń (niższa skuteczność zapłodnień).

Podsumowanie

Założenie produkcji trzody chlewnej nie jest proste, głównie ze względu na koszty i brak stabilności produkcji oraz wahania cen zbytu. Wprawdzie prawidłowo utrzymywane  świnie mogą zapewnić producentowi  szybszy zwrot z inwestycji, to jednak ten rodzaj produkcji cechuje dzisiaj zwiększonym ryzykiem.

Na zakończenie warto dodać, że projekt chlewni należy dostosowywać do ilości utrzymywanych świń. Z kolei obsada zależeć będzie od ilości posiadanej ziemi i kapitału, a także od wielkości rynku docelowego. Założenie produkcji trzody chlewnej związane jest z opłacalnością prowadzenia produkcji oraz czasem zwrotu inwestycji.

Kategoria organizacja produkcji
Problematyka założenie produkcji trzody chlewnej
Słowa kluczowe ferma świń, współpraca, rodzaje produkcji, determinanty sprzedaży, jak założyć produkcję świń

Stan pogłowia świń w Polsce. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.5 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *