Patron serwisu: Blattin

Kontrola przyrostów cieląt – jak i po co ją przeprowadzać?

Hodowca powinien znać prawidłową wagę cielęcia w momencie odsadzenia oraz normy dotyczące przyrostu.  Bez tego trudno być pewnym, że prowadzony odchów jest prawidłowy. Wyjaśniamy, dlaczego kontrola przyrostów jest ważna i jak ją przeprowadzać. 

Jaką wagę powinno mieć cielę w wieku odsadzenia – 50, 70, a może 100 kg? Jakie są prawidłowe przyrosty cieląt – 800, 1000, a może 1200 gr/dobę? Kontrola przyrostów cieląt jest bardzo ważną czynnością dającą ogrom wiedzy i możliwości postępowania w odchowie. Niestety jest też najczęściej pomijaną czynnością i najbardziej bagatelizowaną.

Po co kontrolować przyrosty cieląt?

Pierwsze 2-3 miesiące życia cieląt to bardzo ważny okres, który ma ogromne przełożenie w dojrzałym życiu krów. Odbija się na produkcji mleka, przyrostach późniejszych opasów, rozrodzie, a nawet długowieczności krów. Należy pamiętać, że okres odpajania cieląt mlekiem lub pójłem oraz późniejszy czas odsadzenia i przejścia na pasze stałe mają swoje ciemne strony.  Toteż kontrola przyrostów jest wręcz koniecznością, a nie tylko wymysłem doradców hodowlanych. Każdy wzrost przyrostu dobowego nawet o 1 gram może skutkować zwyżką produkcyjną w pierwszej i kolejnych laktacjach.

kontrola przyrostów

Cielęta HF w kojcu podwójnym.

fot. mgr inż. Marta Iwaszkiewicz

Drobni hodowcy widzą swoje cielęta na co dzień i przygotowują pójło dla nich. Dzięki temu mają zdecydowaną kontrolę nad jakością podanej paszy i wyglądem cieląt. Tymczasem w większych gospodarstwach, w których czynności przygotowania pójła i karmienia cieląt wykonują pracownicy, nie ma już tak dużej kontroli i codziennego kontaktu. Właśnie wtedy idealnym narzędziem staje się kontrola przyrostów.

Kontrola przyrostów – momenty newralgiczne

Celem odchowu cieląt jest podwojenie ich urodzeniowej masy ciała w pierwszych 2 miesiącach życia. Czy istnieje norma dobowego przyrostu? Każdy hodowca ma swoją, ale wiadomo, że cielę, które w początkowym okresie przyrośnie 800 gram a nie 600 to cielę mające lepsze perspektywy na późniejszą dobrą mlecznicę. Ważnym momentem na kontrolę przyrostów jest przejście cieląt na paszę stałą. Dobranie odpowiednich proporcji mleko/starter ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju układu pokarmowego. Co za tym idzie wpływa na rozwój całego organizmu.

Przejście pasz płynnych na pasze stałe często kończy się spadkiem przyrostów przez złe proporcje. Dla przykładu podawanie zbyt dużych ilości mleka wpływa na to, że cielęta nie pobierają odpowiedniej ilości starteru. Po prostu nie są głodne. Wymagania pokarmowe organizmu wzrastają, a mleko nie zapewni 100% ich pokrycia stąd pojawiające się spadki dobowych przyrostów. Cotygodniowa kontrola przyrostów w najtrudniejszym okresie pozwoli na przysłowiowe trzymanie ręki na pulsie.

Kontrola wagi zwierząt

kontrola przyrostów

Kontrola przyrostów u młodych byczków Charolaise.

fot. mgr inż. Marta Iwaszkiewicz

Ważenie zwierząt jest nieodzownym elementem cyklu produkcyjnego opasów. Nadzór nad masą ciała zwierząt jest niezwykle istotny dla prawidłowego przebiegu opasu, przy możliwe najniższym zużyciu pasz i uzyskaniu najwyższej efektywności. Kontrolując masę zwierząt możemy wyliczyć między innymi dzienne przyrosty zwierząt, wykorzystanie paszy na przyrost kilograma masy ciała. Terminy kontroli rozwoju i wzrostu będą zależały od rasy i modelu produkcji.

Ponad wszystko najprostszą i najszybszą metodą kontroli przyrostów cieląt jest ich systematyczne ważenie. Na rynku dostępnych jest wiele ofert wag dla cieląt, które „rosną „ wraz z bydłem. Wagi w postaci poskromów, klatek, wagi najazdowe. Wszystko dla umożliwienia hodowcom kontroli swojego stada.

Kontrola przyrostów – jak często?

Systematyczne ( cotygodniowe, comiesięczne ) ważenie cieląt, które znają codzienny kontakt z człowiekiem, nie przysporzy im zbyt wiele stresu. Faktem jest, że po 2-3 ważeniach będzie to dla nich czymś znajomym i naturalnym. Nieco inaczej wygląda kontrola przyrostów w stadach bydła mięsnego ale i taka powinna się odbywać. Mając to na uwadze, zapewne przez wzgląd na systemy utrzymania będzie się ona odbywała rzadziej i na zasadzie przeędu cieląt przez wagę. Nie mniej jednak jest to tak samo ważne jak kontrola przyrostów cieląt ras mlecznych. Terminy kontroli rozwoju i wzrostu będą zależały od rasy i modelu produkcji.

Podsumowanie

Pokrótce, ważenie zwierząt jest jednym z elementów przeglądu stada, podczas którego można dokonać kontroli stanu zdrowia, kondycji i poziomu dobrostanu zwierząt. Mając na względzie względy ekonomiczne, poprawność prowadzonego odchowu, efektywność żywienia i zdrowie zwierząt, kontrola przyrostów musi być zatem nieodzownym elementem dobrej rutyny hodowlanej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *