Patron serwisu: Blattin

Paulina Samoraj

Absolwentka studiów inżynierskich z zakresu rolnictwa na SGGW. Studentka studiów magisterskich w zakresie zootechniki. Członek wielu stowarzyszeń na rzecz ochrony przyrody. Interesuje się ekologią i ochroną zagrożonych gatunków zwierząt.