Patron serwisu: Blattin

dr inż. Marta Iwaszkiewicz

Dr inż. Marta Iwaszkiewicz jest dyrektorem Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach. Absolwentka liceum o profilu biol-chem, ukończyła studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2010 roku. Rozpoczęła pracę zawodową 15 października 2010, zajmując się prowadzeniem stada bydła mlecznego oraz owcy olkuskiej. W 2012 roku została kierownikiem Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego UPWR, a od 2020 roku pełni funkcję dyrektora Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach. W 2022 roku obroniła tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo na UPWr. Od lutego 2023 prowadzi własną firmę doradztwa hodowlanego 'Perfekturama', specjalizującą się w przeżuwaczach, i została wybrana na prezesa Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu.